Transport sanitarny


Co zrobić kiedy pacjent jednego szpitala musi zostać przetransportowany na badania do innego albo kiedy stan pacjenta znajdującego się w domu wymaga nagłego przewiezienia do szpitala? Właśnie wtedy przydaje się usługa transportu sanitarnego. W Polsce ta forma usług odciąża tradycyjne karetki pogotowia, których szpitale mają ograniczoną ilość ze względu na koszty utrzymania. Transport sanitarny jest oferowany przez zewnętrzną firmę, która obsługuje wszystkie placówki lecznicze w mieście. Dzięki temu firma transportowa może się utrzymać, a szpital jest zwolniony od dodatkowych kosztów.

Transport sanitarny w Łodzi jest szczególnie potrzebny ze względu na duże oddalenie od siebie różnych specjalistycznych szpitali. Pacjent leczony na depresję może zasłabnąć z powodu niewydolności serca, albo leczony na wątrobę może złamać nogę. Wtedy może się okazać konieczne przetransportowanie go do miejsca gdzie otrzyma profesjonalną opiekę albo wykonane zostaną badania. Może się też okazać, że konieczne jest przewiezienie pacjenta z placówki, w której jest leczony na operację w innym miejscu.

Transport sanitarny może być w stu procentach albo częściowo finansowany z funduszu NFZ lub ze środków publicznych. To ile musi zapłacić pacjent zależy od szeregu regulacji, szczególnie od charakteru i stopnia zaawansowania schorzenia. Na przykład w przypadku choroby krwi, chorób oczu, chorób nowotworowych, ale też schorzeń psychicznych i zaburzeń zachowania transport sanitarny w 40% dofinansowuje się ze środków publicznych. Pełny wykaz chorób upoważniających do takiego dofinansowania znajduje się na licznych stronach związanych z tą usługą. Podobnie na tych stronach znajdziemy dokładne informacje związane z bezpłatnym korzystaniem z transportu sanitarnego. Przysługuje on przede wszystkim osobom cierpiącym na dysfunkcję ruchu, która uniemożliwia skorzystanie z transportu publicznego, ale też w przypadku kiedy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zdecyduje, że pacjent wymaga natychmiastowego podjęcia leczenia szpitalnego.